Definition of Ketosis-resistant Diabetes Mellitus in English :

Define Ketosis-resistant Diabetes Mellitus in English

Ketosis-resistant Diabetes Mellitus meaning in English

Meaning of Ketosis-resistant Diabetes Mellitus in English

Pronunciation of Ketosis-resistant Diabetes Mellitus in English

Ketosis-resistant Diabetes Mellitus pronunciation in English

Pronounce Ketosis-resistant Diabetes Mellitus in English

Ketosis-resistant Diabetes Mellitus

see synonyms of ketosis-resistant diabetes mellitus

Noun

WordNet Lexical Database for English. Princeton University. 2010.