Synonyms of Adzharia in English :

Antonyms of Adzharia in English

Thesaurus of Adzharia in English

Adzharia

see definition of adzharia

Synonyms of adzharia

1. (noun) an autonomous province of Georgia on the Black Sea